Strona główna

***Szkolenie dla opiekunów stażu 2024 w zakładce „Szkolenie”***

EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek założyciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) podjęło uchwałę o rozpoczęciu procedury  wprowadzenia w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy). Jest to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający propozycje ustanowienia systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz  szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).

Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani  byliby psychologowie spełniający wymogi określone w tym dokumencie.

Certyfikat EuroPsy może być  przyznany osobie, która spełnia następujące kryteria:

  • posiada dyplom psychologa uzyskany na poziomie uniwersyteckim w trakcie co najmniej pięciu lat edukacji akademickiej spełniających standardy wymagane przez EFPA
  • wylegitymuje się dowodem odbycia rocznej praktyki pod nadzorem doświadczonego psychologa,
  • złoży pisemne oświadczenie w swoim Krajowym Komitecie o stosowaniu zasad Kodeksu etyki zawodowej EFPA i powstałych na jego podstawie krajowych kodeksów etyki.

Certyfikat jest przyznawany na 7 lat i może być odnawiany. Europejski Rejestr Psychologów prowadzony jest przez EFPA w Internecie .

UWAGA! Zgodnie z umową z EFPA, z końcem 2020 roku wygasa przyznawanie certyfikatów EuroPsy w ścieżce DLA DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW. Od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywała jedna procedura dla wszystkich osób aplikujących, wymagająca potwierdzenia odbycia Superwizji.