Opłaty za procedurę

Opłaty za rozpatrzenie wniosku EuroPsy będą nieznacznie zróżnicowane w zależności od grupy osób ubiegających się: psychologowie doświadczeni vs wstępujący w zawód oraz członkowie PTP vs osoby nie będące członkami PTP:

GrupaPsychologowie doświadczeni, którzy ukończyli uczelnie kształcące psychologów do końca 2015 r. Psychologowie wstępujący w zawód, którzy ukończyli uczelnie kształcące psychologów po 2015 r.
Członkowie PTP*

430,50 pln z VAT (350 pln netto) do 28.02.2022

516,60 pln z VAT (420 pln netto) od 01.03.2023

307,50 pln z VAT (250 pln netto) do 28.02.2023

369 pln z VAT (300 pln netto) od 01.03.2023

Nie-członkowie PTP

676,5 pln z VAT (550 pln netto) do 28.02.2023

811,80 pln z VAT (660 pln netto) od 01.03.2023

553,50 pln z VAT (450 pln netto) do 28.02.2023

664,20 pln z VAT (540 pln netto) od 01.03.2023

Do wszystkich opłat dodawany jest podatek VAT 23%

*Uzasadnienie: Niższe opłaty dla członków PTP spowodowane są faktem, że PTP wnosi co roku opłatę członkowską do EFPA w wysokości 5 000 euro oraz prowadzi administrację (rejestr, stronę internetową etc.) ze składek członkowskich. 

Członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prosimy o dołączanie do przesyłanej dokumentacji zaświadczenia o braku zaległości w opłacanych składkach członkowskich na rzecz PTP. Zaświadczenie takie powinien wystawić macierzysty Oddział Terenowy PTP.

W Ścieżce dla wstępujących w zawód psychologów, jeśli osoba ubiegająca się o certyfikat jest absolwentem uczelni, która nie przeszła weryfikacji programu pod kątem wymagań EuroPsy, będzie musiała uiścić dodatkową opłatę w wys. 1000 pln na koszty pracochłonnej weryfikacji przebiegu wykształcenia (siatki zajęć, sylabusów etc.)

OPŁATA ZA PROCEDURĘ:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Zarząd Główny ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
PKO BP SA. I/O Warszawa

23 1020 1013 0000 0602 0380 6635

W tytule przelewu prosimy o podanie informacji: Procedura EuroPsy, imię i nazwisko oraz nazwa miasta, z którego Państwo pochodzą.

Uprzejmie prosimy o podawanie danych, na które ma zostać wystawiona faktura. Bez takiej informacji  faktury zostaną wystawione na dane z przelewu.