Ścieżka dla wstępujących w zawód psychologów

Aplikowanie w ścieżce DLA WCHODZĄCYCH W ZAWÓD PSYCHOLOGÓW odbywa się w trybie ciągłym wg opisanej poniżej procedury i załączonych dokumentów.

WARUNKI PRZYZNANIA CERTYFIKATU:

WARUNEK 1: Ukończenie 5 lat (jednolite lub 3+2) studiów psychologicznych w 2018 roku lub później

UWAGA: Lista uczelni, których program jest zgodny ze standardami EuroPsy znajduje się na stronie: https://europsy.pl/potwierdzenia-zgodnosci-programow/   Absolwenci tych uczelni nie muszą potwierdzać zgodności wykształcenia ze standardami EuroPsy

UWAGA: Absolwenci pozostałych uczelni są zobowiązani złożyć dokumenty potwierdzające, ze program ich studiów jest zgodny ze standardami jakości kształcenia EuroPsy i przedstawić KARTĘ PRZEBIEGU STUDIÓW. NAC opiera się na deklaracji Kandydata, ale w razie potrzeby zastrzega sobie możliwość zażądania:  suplementu do dyplomu, sylabusów wybranych kursów.

WARUNEK 2: Odbycie rocznego stażu EuroPsy pod opieką certyfikowanego opiekuna stażu

Lista akredytowanych opiekunów stażu wraz z ich obszarem specjalności znajduje się na: https://europsy.pl/lista-akredytowanych-opiekunow-stazu/

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI:

KROK 1: ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW – Formularz 1

Złożenie do Krajowej Komisji Akredytacyjnej (NAC) zgłoszenia o rozpoczęciu procesu stażu poprzez Formularz-1 drogą elektroniczną na adres podany w zakładce KONTAKT. Po potwierdzeniu przyjęcia dokumentów przez NAC, należy przejść do kroku 2.

UWAGA:

  • Dla osób, które ukończyły uczelnię, której program jest zgodny z EuroPsy – bezpłatne
  • Dla osób, które ukończyły inne uczelnie – koszt weryfikacji indywidualnej karty studiów indywidualna karta ksztalcenia z EuroPsy – 1000 pln

KROK 2 – WYBÓR OPIEKUNA STAŻU

Wybór Opiekuna Stażu z listy: https://europsy.pl/lista-akredytowanych-opiekunow-stazu/  oraz uzgodnienie z nim warunków stażu

KROK 3 – REALIZACJA STAŻU

  • czas: 12 miesięcy,
  • liczba godzin praktyki: 1500 h – równowartość 60 ECTS (min: ½ etatu + 10 godzin miesięcznie samokształcenie)
  • forma praktyki: umowa o pracę, umowa zlecenie, wolontariat
  • spotkania z opiekunem: 50 godzin w ciągu 12 miesięcy w blokach po 2 lub 3 godziny

UWAGA: EuroPsy nie finansuje stażu ani spotkań z opiekunem stażu

KROK 4: ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW PO ODBYCIU STAŻU

KROK 5: ROZPATRZENIE APLIKACJI I WYDANIE DECYZJI

NAC rozpatruje aplikację, wydaję decyzję. W przypadku decyzji pozytywnej NAC rejestruje osobę w systemie EuroPsy i przesyła Certyfikat

UWAGA: koszt certyfikacji znajduje się w zakładce: https://europsy.pl/oplaty/

UWAGA!

  • Absolwenci psychologii z 2016 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 1 od 2019 roku (po spełnieniu warunków)
  • Absolwenci 2017 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 1 w 2020 roku (po spełnieniu warunków).