Szkolenie

Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy

ogłasza zapisy na

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW STAŻU PSYCHOLOGICZNEGO

Czego dotyczy szkolenie:

Od 2018 roku Polska ma możliwość nadawania certyfikatów EuroPsy, które: (1) potwierdzają przygotowanie do zawodu wg standardów europejskich przyjętych w 24 krajach Europy, (2) ułatwiają udokumentowanie jakości wykształcenia i praktyki w przypadku ubiegania się o pracę za granicą, (3) potwierdzają wysoki poziom kwalifikacji przy ubieganiu się o pracę w instytucjach wymagających najwyższych standardów zawodowych. System EuroPsy jest też ważnym krokiem na drodze uregulowania zawodu psychologa. Warunkiem uzyskania certyfikatu dla wchodzących w zawód psychologów, jest oprócz (1) ukończenia uczelni, której program jest zgodny ze standardami europejskimi, (2) odbycie stażu pod opieką doświadczonego opiekuna stażu.

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych psychologów, którzy będą pełnić funkcję opiekuna rocznego stażu dla absolwentów psychologii, a zatem będą wspierać nabywanie podstawowych kompetencji a następnie oceniać kandydata.

Uprawnienia po ukończeniu szkolenia:

 • Prowadzenie rocznego stażu wchodzących w zawód psychologów i ocena kompetencji zawodowych będących podstawą do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychologa
 • Lista opiekunów stażu będzie umieszczona na stornach EFPA i EUROPSY.PL
 • Docelowo planujemy aby w każdym województwie lub oddziale PTP była grupa certyfikowanych opiekunów stażu mogących objąć rozwojem absolwentów psychologii

Warunku przyjęcia na szkolenie:

 • minimum 5 lat odpowiednio udokumentowanej praktyki psychologicznej w danym obszarze
 • wykazanie się aktywnościami w rozwoju kompetencji wchodzących w zawód psychologów (np. superwizja, opieka nad stażystami lub praktykantami)
 • podstawowy certyfikat EuroPsy
 • wypełnienie formularza potwierdzającego spełnienie warunków i przesłanie go na adres kontakt@europsy.pl

Miejsce szkolenia: Warszawa, miejsce zostanie podane uczestnikom przed szkoleniem

Koszt szkolenia: 780 pln (obejmuje materiały, przerwę kawową i lunch oraz wydanie certyfikatu)

Ramowy program szkolenia:

 1. Specyfika rocznego  stażu w relacji do innych form wspierania rozwoju (np. superwizji) – jak wykorzystać kompetencje wspierania w rozwoju do opieki nad stażystą
 2. Proces stażu – przebieg, forma i zasady
 3. Relacje w procesie stażu i ich dynamika – wyzwania i pułapki
 4. Narzędzia pracy opiekuna stażu
 5. Rezultaty stażu – ocena kompetencji stażysty wg modelu i zasad EFPA

Prowadzący:

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM  – Przewodnicząca Krajowej Komisji Akredytacyjnej EuroPsy

Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW –  Pełnomocnik Krajowej Komisji Akredytacyjnej EuroPsy ds. współpracy z uczelniami