Szkolenie

Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy
ogłasza zapisy na

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW STAŻU PSYCHOLOGICZNEGO
03.02.2024r. on-line 10:00-17:00

Czego dotyczy szkolenie:

Od 2018 roku Polska ma możliwość nadawania certyfikatów EuroPsy, które: (1) potwierdzają przygotowanie do zawodu wg standardów europejskich przyjętych w 24 krajach Europy, (2) ułatwiają udokumentowanie jakości wykształcenia i praktyki w przypadku ubiegania się o pracę za granicą, (3) potwierdzają wysoki poziom kwalifikacji przy ubieganiu się o pracę w instytucjach wymagających najwyższych standardów zawodowych. System EuroPsy jest też ważnym krokiem na drodze uregulowania zawodu psychologa. Warunkiem uzyskania certyfikatu dla wchodzących w zawód psychologów, jest oprócz (1) ukończenia uczelni, której program jest zgodny ze standardami europejskimi, (2) odbycie stażu pod opieką doświadczonego opiekuna stażu.


Szkolenie to przeznaczone jest dla doświadczonych psychologów, którzy będą pełnić funkcję opiekuna rocznego stażu (przynajmniej 50 godzin bezpośredniego kontaktu) dla absolwentów psychologii, a zatem będą wspierać nabywanie podstawowych kompetencji a następnie oceniać kandydata.
Uprawnienia po ukończeniu szkolenia:
– Prowadzenie rocznego stażu wchodzących w zawód psychologów i ocena kompetencji zawodowych będących podstawą do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychologa
– Lista opiekunów stażu będzie umieszczona na stronach EFPA i EUROPSY.PL
– Docelowo planujemy aby w każdym województwie lub oddziale PTP była grupa certyfikowanych opiekunów stażu mogących objąć rozwojem absolwentów psychologii


Warunku przyjęcia na szkolenie:
– minimum 5 lat odpowiednio udokumentowanej praktyki psychologicznej w danym obszarze
– wykazanie się aktywnościami w rozwoju kompetencji wchodzących w zawód psychologów (np. superwizja, opieka nad stażystami lub praktykantami)
– podstawowy certyfikat EuroPsy
– wypełnienie formularza potwierdzającego spełnienie warunków i przesłanie go na adres kontakt@europsy.pl

Termin szkolenia: 3 lutego 2024 roku 10:00-17:00
Miejsce szkolenia: on-line
Koszt szkolenia: 780zł (obejmuje materiały oraz wydanie certyfikatu)


Ramowy program szkolenia:

 1. Specyfika rocznego stażu w relacji do innych form wspierania rozwoju (np. superwizji) – jak wykorzystać kompetencje wspierania w rozwoju do opieki nad stażystą
 2. Proces stażu – przebieg, forma i zasady
 3. Relacje w procesie stażu i ich dynamika – wyzwania i pułapki
 4. Narzędzia pracy opiekuna stażu
 5. Rezultaty stażu – ocena kompetencji stażysty wg modelu i zasad EFPA
  Prowadzący:
  Dr Dariusz Parzelski – Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Akredytacyjnej EuroPsy
  Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK – Pełnomocnik Krajowej Komisji Akredytacyjnej EuroPsy ds. współpracy z uczelniami