Wprowadzanie certyfikatu EuroPsy w Polsce

Informujemy, że podczas 36 Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odbywającego się w dniach 21-24 września 2017 roku w Gdańsku zaplanowano Sesję panelową pt. „Wprowadzanie certyfikatu EuroPsy w Polsce”. Sesja odbędzie się w czwartek 21.09.2017 o god. 16.00 w sali S204/205. Serdecznie zapraszamy

 

Poniżej zamieszczamy streszczenie Sesji panelowej:

Europejski Certyfikat Psychologiczny EuroPsy jest programem wdrożonym w 21 krajach Europy przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA). Został on stworzony w reakcji na mobilność psychologów, którzy coraz częściej podejmują się wykonywania zawodu za granicą i potrzebują weryfikacji jakości przygotowania zawodowego. Dodatkowo, w obliczu różnorodnych i niejednokrotnie rozmytych kryteriów kształcenia psychologicznego w różnych krajach i wątpliwości co do rzetelności kwalifikacji osób uprawiających ten zawód, stał się swego rodzaju certyfikatem jakości. Polska jest jednym z 4 krajów Europy, gdzie certyfikat ten jeszcze nie obowiązuje. Jednak w związku z trudnościami z wdrożeniem ustawy o zawodzie Psychologa, jego wprowadzenie może być: (1)  znakiem jakości potwierdzającym kwalifikacje wykonywania zawodu (2) bazą pozwalającą określić wspólną strukturę kształcenia dla psychologów (3) pomocą w mobilności polskich psychologów za granicą (obecnie ze względu na brak Ustawy, prawo do wykonywania zawodu przez psychologów polskich za granicą jest niejasne), (4) podstawą do stworzenia modelu prawa psychologicznego, które może pomóc w kwestiach ustawodawczych.

Podczas panelu dyskusyjnego zostanie zaprezentowany i poddany dyskusji program EuroPsy, jego struktura, podstawowe wymagania oraz koncepcja wdrożenia.