Archiwum

Złożenie aplikacji do EFPA

(Grudzień 2017)

Krajowa Komisja Akredytacyjna złożyła do EFPA aplikację o przyznanie uprawnień do wydawania Certyfikatu EuroPsy polskim psychologom. Obecnie czekamy na decyzję, co potrwa ok 3 miesięcy”.

Zatwierdzenie Krajowej Komisji Akredytacyjnej (NAC)

(Listopad 2107)

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dniu 15 listopada 2017 roku zatwierdził skład Krajowej Komisji Akredytacyjnej (NAC). Jej przewodniczącą została prof. Beata Krzywosz-Rynkiewicz. Cały skład Komisji znajduje się w zakładce: NAC – Krajowa Komisja Akredytacyjna

Panel Dyskusyjny  podczas 36 Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  21-24 września Gdańsk Wprowadzenie Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy) w Polsce

(Wrzesień 2017)

W Panelu uczestniczyli członkowie zespołu EuroPsy, przedstawiciele wyższych uczelni kształcących psychologów, Związków Zawodowych Psychologów oraz psychologowie praktycy. Zaprezentowano ideę i plany wdrożenia EuroPsy – prezentacja w załączeniu. Podczas dyskusji podnoszono kwestię kształcenia psychologów oraz praktyki psychologicznej. Podkreślano, że certyfikat EuroPsy jest szansą dla środowiska promowania jakości przygotowania do zawodu. Wszyscy uczestnicy wyrażali oczekiwanie na jak najszybsze wdrożenie certyfikatu w Polsce. Sprawozdanie z dyskusji w formie nagrania zostanie załączone w najbliższych dniach.

Aktualny stan prac nad EuroPsy w Polsce

(Wrzesień 2017)

Zespół Polski pracuje obecnie nad przygotowaniem aplikacji do EFPA o akredytację dla krajowej komisji. Planowany termin złożenia aplikacji grudzień 2017.