Potwierdzenia zgodności programów

Ze względu na zmiany kompetencji systemu EuroPsy Krajowa Komisja Akredytacyjna EuroPsy zawiesza czasowo przyjmowanie aplikacji o Certyfikat zgodności programów.

Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy potwierdza zgodność programu studiów psychologicznych z wymaganiami certyfikatu EuroPsy następującym Uczelniom:

1. Gdański Uniwersytet Medyczny: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich w specjalnościach:
 • NEUROPSYCHOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I PSYCHOSOMATYCZNYCH

2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich w specjalnościach:
 • PSYCHOPROFILAKTYKA I POMOC PSYCHOLOGICZNA
 • PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA

3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA
 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI
 • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI
 • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
 • PSYCHOLOGIA RODZINY
 • PSYCHOLOGIA PRZEMYSŁOWA
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA I NEUROPSYCHOLOGIA

5. Uniwersytet Gdański:  program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA
 • PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU.
 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA I ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH
 • PSYCHOLOGIA RODZINY
 • PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA I PSYCHOLOGIA RODZAJU
 • PSYCHOLOGIA SPORTU
 • NEUROPSYCHOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA PRACY I BIZNESU
 • PSYCHOSEKSUOLOGIA
6. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • NEUROKOGNITYWISTYKA
 • PSYCHOLOGIA BIZNESU
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA
 • PSYCHOLOGIA STOSOWANA I ANALIZA ZACHOWANIA
 • PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
 • PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA
 • PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA
7. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w zakresach
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA
 • SPOŁECZNA PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI

 

7. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA
 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE I ORGANIZACJACH
 • PSYCHOLOGIA ROZWOJU OSOBISTEGO.COACHING
 • PSYCHOLOGIA STOSOWANA
8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA I OSOBOWOŚCI
 • PSYCHOLOGIA PRACY I STRESU
 • PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA I WYCHOWAWCZA
 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA
 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • PSYCHOLOGIA OGÓLNA I PSYCHODIAGNOSTYKA
9. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA
10. Uniwersytet Opolski: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA
 • PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI
11. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Sopocie: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA
 • PSYCHOLOGIA BIZNESU
12. Uniwersytet Łódzki: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA RODZINY I WSPIERANIA ROZWOJU
 • PSYCHOLOGIA BIZNESU I KARIERY
 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA
13. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA
 • PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA I SZKOLNA
14. Uniwersytet Zielonogórski: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w zakresach kształcenia:
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA
 • PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA
 • PSYCHOLOGIA PRACY
 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA SEKSUALNEGO
15. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: program nauczania 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w specjalnościach:
 • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-ŚRODOWISKOWA
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA
 • NEUROPSYCHOLOGIA
 • STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT
 • PSYCHOLOGIA OGÓLNA